Teklif Al

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

ÜNLÜ TURİZM olarak hizmet verdiğimiz her sektörde ki çalışmalarımızda kirlenmenin önlenmesi ve çevre etkilerini kontrol altında tutup bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve tüm çalışanlarımızla, paydaşlarımızla aynı bilinçte hizmetlerimizi gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Firmamız bu hedefini aşağıdaki şekilde gerçekleştirecektir;

Çevre boyutlarımızla ilgili yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara hassasiyetle uymak,

Çalışanlarımız ve paydaşlarımızı çevreye olan sorumluluklarımız konusunda bilinçlendirerek tüm çalışmalarımıza katılımlarını sağlamak.

Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini aramak,

  • Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre hedeflerimizi ve çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
  • Ulusal çevre mevzuatına tam olarak uymak ve uluslararası mevzuatı takip etmek,
  • Önemli çevresel boyutu olan tüm faaliyetlerin etkin kontrolü ile ilgili riskleri minimize etmek,
  • Çalışanlarda çevre bilincinin geliştirilmesi maksadıyla gerekli eğitimleri vermek,
  • İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla tüm operasyonlarımızda doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmek,
  • Çevre Yönetim Sisteminin performansını ve etkinliğini izlemeyi, ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi benimsemek,
  • Çevre yönetim sistemimizi sahip olduğumuz ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ standartları doğrultusunda belgelendirerek garanti altına almış bulunmaktayız.