Teklif Al

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

ÜNLÜ TURİZM ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde Sıfır Tolerans, Önce İş Güvenliği ve İSG uygulamaları ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ‘nın temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;
Kazaların nedenlerini tespit etmek veya gelecekte bu tür olayların nasıl önlenebileceğini belirlemek üzere araştırma yapmak,
Önceden tespit edilen sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
Sürdürülebilir İSG Yönetim Sistemi oluşturulması ve performansını sürekli iyileştirmek için metotların geliştirilmesi, hedefler ve yönetim programlarının oluşturulması,
Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda profesyonel yaklaşımla gerekli önlemleri alarak verimliliğimizin arttırılması
Tüm faaliyetlerimizde risk değerlendirmesi yapılması,

Aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimizi sahip olduğumuz OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGESİ standartlarını belgelendirerek garanti altına almış bulunmaktayız.